Veiligheidsbeheersysteem certificaat VCA-P

Bij Staelens dragen we veiligheid, gezondheid en milieu hoog in het vaandel. We zijn er dan ook erg trots op dat we het VCA**-label al in 2000 in de wacht sleepten. VCA is immers onmisbaar om het aantal ongevallen en incidenten in het bedrijf aanzienlijk te verminderen. Onze gestructureerde aanpak van het veiligheidsbeheersysteem is schriftelijk vastgelegd in procedures, die voortdurend geëvalueerd en – indien nodig – aangepast worden. We leggen sterk de focus op het voorkomen van incidenten door preven- tief na te denken over de mogelijke risico’s en nemen correcte maatregelen en stellen de nodige middelen ter beschikking om de veiligheid en welzijn van onze medewerkers en het milieu te garanderen.

VCA, een must voor alle partijen

Onze medewerkers beschikken over erkende VCA-attesten, en dat is belangrijk voor alle betrokken partijen. Voor u betekent het dat u er op kunt vertrouwen dat wij alle werken veilig uitvoeren. Onze medewerkers krijgen dankzij degelijke opleidingen inzicht in de risico’s die verbonden zijn aan hun job en ze leren die ook te beheersen. Tot slot zorgt VCA bij Staelens voor continuïteit, veiligheid op de werkplek en een goede communicatie met onze klanten.